alija
 
Encyklopedia PWN
alija
[hebr. ālîyâ ‘wstępowanie’, ‘wchodzenie w górę’]:
1) wezwanie do publicznego czytania Tory w synagodze;
2) nazwa pielgrzymki do Jerozolimy z okazji świąt;
3) masowe wyjazdy Żydów do Palestyny na pobyt stały, związane z powstaniem w XIX w. syjonizmu; także przyjazdy do Palestyny ludzi z określonego rejonu lub w tym samym czasie, np. alija polska; do 1939 zaobserwowano 5 aliji w zależności od motywów, terenu rekrutacji osadników, masowości (1882–1903, 1904–14, 1919–23, 1924–28, 1929–39); alija z Polski na szerszą skalę rozpoczęła się w poł. lat 20. XX w. i miała gł. podłoże ekon.; istniała również po II wojnie świat., 1944–56 o podłożu społ.-politycznym, po 1968 — z przyczyn polit.; 1990–94 nastąpiła alija z terytorium byłego ZSRR.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia