aeronomia
 
Encyklopedia PWN
aeronomia
[gr. aḗr ‘powietrze’, nómos ‘prawo’],
nauka o górnych warstwach atmosfery ziemskiej, dział fizyki atmosfery.
Przedmiotem aeronomii jest budowa i skład tych warstw oraz zachodzące w nich procesy fizykochemiczne (np. zachodząca w jonosferze pod wpływem krótkofalowego promieniowania słonecznego jonizacja i dysocjacja cząsteczek) i hydrodynamiczne (np. wiatr, pływy atmosferyczny, turbulencja); badania aeronomiczne są przeprowadzane za pomocą rakiet, satelitów meteorol. i geofiz., próbników kosm., a także przez załogowe statki kosm., stacje kosm. i wahadłowce oraz metodami teledetekcji satelitarnej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia