adhezyjna umowa
 
Encyklopedia PWN
adhezyjna umowa, umowa przystąpienia,
umowa zawierana w ten sposób, że zwykle strona ekonomicznie silniejsza jednostronnie określa wszystkie istotne postanowienia przyszłej umowy (zwłaszcza cenę), druga strona zaś może jedynie te postanowienia przyjąć albo umowy nie zawierać,
umowa zawierana w ten sposób, że zwykle strona ekonomicznie silniejsza jednostronnie określa wszystkie istotne postanowienia przyszłej umowy, zwłaszcza cenę, druga strona zaś może jedynie te postanowienia przyjąć albo umowy nie zawierać; np. umowa o dostawę energii elektrycznej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia