abdykacja
 
Encyklopedia PWN
abdykacja
[łac. abdicatio ‘złożenie urzędu’],
dobrowolne lub przymusowe zrzeczenie się przez panującego władzy i przysługujących mu z tego tytułu praw;
może być dobrowolna (np. abdykacja Jana II Kazimierza) lub też być wynikiem okoliczności polit. uniemożliwiających dalsze sprawowanie władzy (np. abdykacja Stanisława Leszczyńskiego lub Stanisława Augusta Poniatowskiego); w Polsce abdykacja Jana II Kazimierza, Stanisława Leszczyńskiego, Stanisława Augusta Poniatowskiego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia