Żywczyński Mieczysław
 
Encyklopedia PWN
Żywczyński Mieczysław, ur. 13 I 1901, Warszawa, zm. 21 II 1978, Lublin,
historyk, ksiądz;
od 1942 wykładał na tajnych kompletach oraz na tajnym Uniw. Ziem Zachodnich w Warszawie; od 1945 wykładowca wydziału teol. KUL w Lublinie, od 1954 profesor tamże; jeden z inicjatorów Encyklopedii katolickiej i współorganizator Inst. Historii Kościoła KUL; gł. kierunki badań: stosunek Kościoła do ruchów rewolucyjnych i nar. w Europie oraz historia Kościoła w jej polit.-społ. kontekście (Geneza i następstwa encykliki „Cum primum” z 9 VI 1832, 1935; Watykan a sprawa polska w latach 1830–1837, 1935; Papiestwo i papieże średniowiecza 1938; Kościół i Rewolucja Francuska 1951), historia powszechna (Historia powszechna 1789–1870, 1964, wyd. 7 1996; Włochy nowożytne 1971), historia doktryn i ruchów społ.-rel. (Szkice z dziejów radykalizmu chrześcijańskiego 1976).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia