Życiński Józef Mirosław
 
Encyklopedia PWN
Życiński Józef Mirosław, ur. 1 IX 1948, Nowa Wieś k. Rozprzy, zm. 10 II 2011, Rzym,
arcybiskup, filozof;
od 1988 profesor Papieskiej Akad. Teol. w Krakowie; od 1990 bp tarnowski, od 1997 arcybp lubel.; od 1988 profesor Papieskiej Akad. Teol.; zajmuje się filozofią przyrody i metodologią nauk, związkami między moralnością i polityką; Wielki kanclerz KUL; czł. m.in. Papieskiej Rady Kultury i watykańskiej Kongregacji Wychowania Katol.; przewodniczący Rady Programowej Katol. Agencji Informacyjnej oraz Rady Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich; Sprawa Galileusza (1985, wyd. pol. 1991), Teizm i filozofia analityczna (t. 1–2 1985–88), Trzy kultury. Nauki przyrodnicze, humanistyczne i myśl chrześcijańska (1987, wyd. pol. 1990), Głębia bytu (1988), Bóg Abrahama i Whiteheada (1991), Sacrum i kultura (1996), Inspiracje chrześcijańskie w powstaniu nauki nowożytnej (2000), Pożegnanie z Nazaretem. Duchowość Ewangelii wobec wyzwań współczesności (2000), Bóg postmodernistów. Wielkie pytania filozofii we współczesnej krytyce moderny (2001), Bóg i ewolucja. Podstawowe pytania ewolucjonizmu chrześcijańskiego (2002).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia