Związek Walki o Wyzwolenie Klasy Robotniczej
 
Encyklopedia PWN
Związek Walki o Wyzwolenie Klasy Robotniczej, Sojuz bor’by za oswobożdienije raboczego kłassa,
nielegalna ros. organizacja socjaldemokr., utworzona 1895 w Petersburgu przez W. Lenina z marksistowskich kółek robotniczych, działających w mieście;
łączył propagandę idei socjalist. z bezpośrednią walką polit. (akcje masowe w fabrykach, strajki, demonstracje); był zalążkiem Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego; XII 1895 większość przywódców (z Leninem) aresztowano, Związek jednak kontynuował działalność aż do powstania 1898 SDPRR; gł. działacze: G. Krzyżanowski, N. Krupska, L. Martow, A. Potriesow, S. Radczenko i P. Zaporożec.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia