Zrzeszenie Prawników Polskich
 
Encyklopedia PWN
Zrzeszenie Prawników Polskich (ZPP),
stowarzyszenie zrzeszające osoby mające wykształcenie prawnicze lub wykonujące zawód prawniczy;
powstała 1945 w Warszawie (do 1950 pod nazwą Zrzeszenie Prawników Demokratów); reprezentuje interesy prawników, rozwija współpracę osób wykonujących zawód prawniczy w celu umacniania więzi praktyki z teorią, współdziała w opracowywaniu projektów ustawodawczych, prowadzi szkolenie, popularyzuje prawo; organy: Krajowy Zjazd, Zarząd Gł., Gł. Komisja Rewizyjna, Gł. Sąd Koleżeński.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia