Zinowjew Grigorij J.
 
Encyklopedia PWN
Zinowjew Grigorij J., właśc. Hersz Radomylski, ur. 8 IX 1883, Jelizawetgrad (ob. Kirowograd), zm. 25 VIII 1936, Moskwa,
ros. działacz komunist. i państwowy;
od 1901 w SDPRR, od 1903 bolszewik; 1908–17 na emigracji, współpracownik W. Lenina; po powrocie do Rosji przewodniczący Rady Delegatów Robotniczych w Piotrogrodzie, pocz. przeciwnik październikowego powstania zbrojnego; od 1919 zast., a od 1921 czł. Biura Polit. partii komunist. oraz 1919 pierwszy przewodniczący Kom. Wykonawczego Międzynarodówki Komunistycznej. Po śmierci Lenina przeciwnik L. Trockiego, pocz. poparł Stalina; pozbawiony wszystkich stanowisk 1926 (pod zarzutem trockizmu), 1927–28 i 1932–33 wydalony z WKP(b). Po śmierci S. Kirowa aresztowany 1935 i skazany na 10 lat więzienia, ponownie postawiony przed sądem w procesie 16, skazany na śmierć i stracony.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia