Zabłocki Tadeusz
 
Encyklopedia PWN
Zabłocki Tadeusz, Łada, ur. 1813, Witebskie, zm. VIII 1847, Kulpy (Kaukaz),
poeta;
od 1831 studiował na wydziale literatury uniw. w Moskwie (przyjaźnił się z W. Bielinskim); 1833 uwięziony za uczestnictwo w studenckiej konspiracji patriotycznej (Tow. Miłośników Ojczystej Literatury), po długim śledztwie skazany 1837 na 22 lata zesłania na Kaukaz (pocz. przymusowo wcielony do wojska); czołowy przedstawiciel kaukaskiej grupy poetów, autor liryków patriotycznych i filoz.-refleksyjnych, łączących motywy orientalne z akcentami byronowskiego pesymizmu; przekłady utworów romantyków ang., fr., ros. i poezji orientalnej; Poezje (1845).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia