Yoldiowe, Morze
 
Encyklopedia PWN
Yoldiowe, Morze,
faza rozwoju Morza Bałtyckiego, trwająca od ok. 10 000 do ok. 9000 lat temu;
istniało ok. 8500 — 7900 p.n.e.; powstało po wycofaniu się lądolodu z obszaru niecki bałtyckiej do linii Oslo–Sztokholm–Helsinki; na południu zasięg jego był nieco mniejszy od zasięgu dzisiejszego Morza Bałtyckiego; przez cieśn. Skagerrak łączyło się z M. Północnym, a przez jeziora Ładoga i Onega — z M. Białym; w wyniku podniesienia się obszaru Cieśn. Duńskich M.Y. utraciło połączenie z M. Północnym i przekształciło się w Jezioro Ancylusowe.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia