Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych. Ustrój polityczny.
Wyspy maja status terytorium zależne USA. Ustrój określa Akt Organiczny z 1936 (z późniejszymi zmianami). Na czele władz stoi gubernator, wybierany na 4 lata w głosowaniu powszechnym, podlegający sekretarzowi spraw wewnętrznych USA. Władza ustawodawcza w sprawach lokalnych należy do 1-izbowego, 15-osobowego parlamentu (Senatu), wybieranego na 2 lata w wyborach powszechnych. Władzę wykonawczą sprawuje gubernator i mianowani przez niego szefowie departamentów wykonawczych oraz administratorów, którzy są jego przedstawicielami na głównych wyspach. Mieszkańcy mają obywatelstwo amerykańskich i własnego przedstawiciela (bez prawa głosu) w Izbie Reprezentantów Kongresu oraz uczestniczą w wyborach do władz lokalnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia