„Współczesność”
 
Encyklopedia PWN
„Współczesność”,
czasopismo lit.-artyst.,
zał. przez nieformalną tzw. grupę „Współczesność”, stał się (najwyraźniej 1958–61) trybuną pokolenia młodych pisarzy debiutujących ok. 1956 (E. Bryll, B. Drozdowski, S. Grochowiak, I. Iredyński, M. Nowakowski, W. Terlecki i in.); gł. linią programową był sprzeciw wobec dotychczasowych modeli kultury, konformizmu, konwencji estetycznej; redaktor m.in.: L. Szymański, 1959–60 Grochowiak, 1962–66 A. Lam, od 1966 J. Lenart.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia