Wschodniosyberyjskie, Morze
 
Encyklopedia PWN
Wschodniosyberyjskie, Morze, Wostọczno-Sibịrskoje mọrie,
otwarte morze Oceanu Arktycznego;
Przynależność do oceanu: Arktyczny, Ocean
Państwa położone nad morzem: Rosja
Powierzchnia akwenu: 913 tys. km2
Głębokość akwenu: średnia — 45 m, maksymalna — 915 m
Ważniejsze porty: inne ważne porty: Pewek, Ambarczyk, Czerski
przez cieśniny D. Łaptiewa i Sannikowa połączone z Morzem Łaptiewów, a przez Cieśninę De Longa — z Morzem Czukockim; linia brzegowa słabo rozwinięta, większe zatoki: Czauńska, Kołymska, Chromska; największe wyspy: Nowa Syberia, Faddiejewska (w istocie półwysep wyspy Kotielny) i Wielka Lachowska w Wyspach Nowosyberyjskich, Wrangla, Ajon (u wejścia do Zatoki Czauńskiej); grupy małych wysp: Wyspy De Longa (północna część Wysp Nowosyberyjskich), Wyspy Niedźwiedzie (u wejścia do Zatoki Kołymskiej). Powierzchnia 913 tys. km2; średnia głębokość 45 m, maksymalna — 915 (na północnym wschodzie); 96% powierzchni dna zajmuje szelf (głębokość do 200 m), w tym 72% o głębokości do 50 m. Temperatura i zasolenie wód zależą od warunków lodowych i dopływu wód rzecznych (wschodnia część morza ma niższą temperaturę i wyższe zasolenie); temperatura wód powierzchniowych w zimie (pod lodem) od –1,8°C do –1,2°C, w lecie od –1°C do 0°C (w pobliżu ujść rzek 4–6°C), zasolenie — na północy ok. 30‰, na południu od 5–10‰ w lecie do 18–20‰ w zimie; wody wysłodzone (poniżej 25‰) przez napływ rzeczny zajmują ok. 36% powierzchni morza; wody głębsze mają stałą temperaturę (–1,5°C) i zasolenie (ok. 30‰); Morze Wschodniosyberyjskie jest pokryte lodem przez cały rok, jedynie wzdłuż południowo-zachodnich brzegów występuje w lecie kilkudziesięciokilometrowy pas wolny od lodu; główne rzeki: Kołyma, Indygirka, Ałazeja; główne porty: Pewek, Ambarczyk, Czerski.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia