Wrocławskie Towarzystwo Naukowe
 
Encyklopedia PWN
Wrocławskie Towarzystwo Naukowe (WTN),
towarzystwo nauk. ogólne, zał. 1946 z inicjatywy L. Hirszfelda oraz przybyłych ze Lwowa profesorów: S. Kulczyńskiego, H. Steinhausa, K. Stefki, E. Suchardy i in.;
prowadzi działalność nauk., popularyzatorską i wydawniczą; zajmuje się gł. problematyką śląską; składa się z 8 wydziałów i 3 komisji; skupia 490 pracowników nauk. (2003); wydaje roczniki: „Annales Silesiae”, „Litteraria”, „Śląskie Prace Bibliologiczne i Bibliotekoznawcze”, „Rozprawy Komisji Językowej”, „Rozprawy Komisji Historii Sztuki”; serie wydawnicze: «Seminaria naukowe WTN» (seria A i B), «Prace WTN» (seria A i B).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia