Wolicki Krzysztof
 
Encyklopedia PWN
Wolicki Krzysztof, ur. 19 IX 1925, Warszawa, zm. 20 IV 2001, tamże,
publicysta;
1947–52 dziennikarz w PAP, 1952–57 w „Trybunie Ludu”, 1957–60 „Sztandarze Młodych” i „Nowej Kulturze”; w latach 60. współpracownik miesięczników „Twórczość”, „Dialog” i „Odra”. Od 1977 publicysta czasopism drugiego obiegu „Głos” i „Krytyka”; 1982 redaktor naczelny „CDN Głos Wolnego Robotnika”; 1981–88 korespondent francuskiego dziennika „Le Matin”, od 1988 tygodnika „Le Point”; komentator rozgłośni radiowych RWE, BBC i Głos Ameryki; od 1991 korespondent polityczny miesięcznika „Kultura”, 1995–97 komentator „Sztandaru Młodych”, współpracownik radia i telewizji. Autor Przeciw lamentom i realizmowi na kacu (1998).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia