Wniebowstąpienie
 
Encyklopedia PWN
Wniebowstąpienie, łac. Ascensio Christi, gr. Análēmpsis,
w chrześcijaństwie zakończenie pobytu Chrystusa na Ziemi, wymienione w Credo;
w Nowym Testamencie opisane m.in. w Ewangeliach (Mk 16,19; Łk 2,51) i Dziejach Apostolskich (Dz 1,9); W. jest zarazem ostatnim zjawieniem się Chrystusa przed apostołami po zmartwychwstaniu; Ewangelie nie precyzują daty W., wg Dziejów Apostolskich nastąpiło ono 40 dni po powstaniu z martwych (liczba ta jest przybliżona i okrągła), na Górze Oliwnej w pobliżu Jerozolimy; święto W., popularne od IV w., jest obchodzone w czwartek, 40 dni po Wielkanocy.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Giotto di Bondone, Wniebowstąpienie, fresk we wnętrzu Cappella degli Scrovegni w Padwie fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Wniebowstąpienie i Niewiasty u pustego grobu, część pięciodzielnego bizantyńskiego dyptyku, ok. 400 — Gliptothek, Monachium fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia