Wniebowstąpienia, Wyspa
 
Encyklopedia PWN
Wniebowstąpienia, Wyspa, Ascension Island,
wyspa pochodzenia wulkanicznego w środkowej części O. Atlantyckiego;
wchodzi w skład bryt. terytorium zamorskiego Święta Helena, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha; powierzchnia 88 km2, ok. 1 tys. mieszk.; jedyna osada i port Georgetown; powierzchnia górzysta (Green Mountain, 875 m); klimat podrównikowy wilgotny; roczna suma opadów 500–700 mm; średnie temp. miesięczne 24–27°C; roślinność uboga (nieliczne gat. paprotników, mchów, roślin kwiatowych); obszar chroniony (m.in. miejsca lęgowe żółwia zielonego); uprawa zbóż, warzyw, drzew owocowych; hodowla bydła i owiec; rybołówstwo; odsalarnia wody mor.; stacja meteorol. i łączności satelitarnej; amer. obserwatorium satelitarne; lotnisko.
Historia. Odkryta 1501 przez portugalskiego żeglarza João de Nova Castella; do 1815 nie zamieszkana; 1815 zajęta przez Wielką Brytanię; od 1922 w składzie bryt. terytorium zależnego Święta Helena, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha. Zarządzana przez administratora odpowiedzialnego przed gubernatorem terytorium zależnego Święta Helena, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia