Wkrzańska, Puszcza
 
Encyklopedia PWN
Wkrzańska, Puszcza,
kompleks leśny wzdłuż granicy z Niemcami, w zachodniej części woj. zachodniopomor., od północy przylegający do Zalewu Szczecińskiego;
pow. ok. 1550 km2 (w Polsce ok. 337 km2); porasta obszar równiny z wydmami i torfowiskami; w środkowej i północnej części Puszczy Wkrzańskiej występują gł. bory sosnowe, w południowej — znaczne obszary zajmują mieszane drzewostany bukowo-sosnowe, a na żyźniejszych glebach nawet buczyny; w miejscach podmokłych — olszyny z domieszką brzozy, także torfowiska (typu atlantyckiego) z brzozą omszoną; na jez. Świdwie rezerwat ptactwa wodnego i błotnego, m.in. miejsce lęgowe żurawia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia