Wielka Rada Faszystowska
 
Encyklopedia PWN
Wielka Rada Faszystowska,
organ kierowniczy wł. Nar. Partii Faszystowskiej;
złożona z czł. kierownictwa partii i wyższych urzędników faszystowskich, łącznie z min.; była gremium doradczym B. Mussoliniego, który miał w Wielkiej Radzie Faszystowskiej głos decydujący; kierowała pracami rządu, jej decyzje poprzedzały uchwały i dekrety rady min., od 1926 z mocą ustawy; od 1928 faktycznie nadrzędna wobec parlamentu; 24 VII 1943 przegłosowała wotum nieufności wobec Mussoliniego, doprowadzając do jego upadku; po utworzeniu rządu P. Badoglio i rozwiązaniu Nar. Partii Faszystowskiej przestała istnieć.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia