Weizsäcker Richard
 
Encyklopedia PWN
działacz ewangelicki, długoletni przewodniczący Zgromadzenia Niem. Kościoła Ewangelickiego; od 1966 w Zarządzie Gł. CDU, od 1969 czł. Bundestagu; 1972–79 zast. przewodniczącego frakcji parlamentarnej CDU/ CSU; 1979–81 zast. przewodniczącego Bundestagu; 1981–84 przewodniczący CDU w Berlinie Zachodnim i burmistrz-szef rządu Berlina Zachodniego; 1984–94 prezydent RFN; zdobył autorytet i uznanie w Niemczech i na arenie międzynar., przypominając konsekwentnie o nazistowskiej przeszłości swego kraju w czasie II wojny światowej, jednocześnie konstruktywnie działając na rzecz pokojowego rozwoju Europy; znaczny osobisty wkład w normalizację stosunków z Polską.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia