Weimar
 
Encyklopedia PWN
Weimar
[wạimar] Wymowa,
m. w środkowej części Niemiec, w kraju związkowym Turyngia, na przedgórzu Lasu Turyńskiego.
Pierwszy raz wzmiankowany 975; od 1250 miasto; 1547–1918 stol. księstwa (od 1815 wielkiego księstwa) Sachsen-Weimar-Eisenach; XVIII–XIX w. jeden z gł. ośr. życia kult. i artyst. Niemiec; w okresie działalności F. Liszta (1848–59) ważny ośrodek muz. (tzw. szkoła weimarska); po I wojnie świat. rozwój przemysłu; 1919 uchwalono tu republikańską konstytucję Niemiec; 1920–48 stol. Turyngii; 1937–45 w pobliżu Weimaru hitl. obóz koncentracyjny w Buchenwaldzie; do 1990 w NRD. Ośr. kult.-nauk. i turyst.; Teatr Narodowy (XVIII w.), muzea (m.in. Nar. Muzeum J.W. Goethego), wyższe szkoły (architektury i budownictwa, muz.), Nar. Inst. Klasycznej Literatury Niem.; Mauzoleum Nar. (na miejscu cmentarza ofiar obozu Buchenwald); przemysł maszyn. (maszyny roln.), elektrotechniczny, metal., precyzyjny (zegary), poligraficzny, zabawkarski, meblarski; węzeł komunik.; późnogot. kościół Św. Piotra i Pawła (XV, przebudowa XVIII w.); barok. zamek (XVII–XVIII w.), pałace: Czerwony (XVI w.), Zielony (XVI, XVIII w.), Żółty (XVIII w.); zespół parkowo-pałacowy Belwedere (1. poł. XVIII w.) — ob. muzeum rokoka; domy: L. Cranacha, Goethego, F. Schillera i Liszta; modernist. budowle H. van de Velde; klasycyst. architektura W. została wpisana na Listę Świat. Dziedzictwa Kult. i Przyr. UNESCO.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Weimar, dom J.W. Goethego .fot. A. Pieńkos/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia