Wędkiewicz Stanisław
 
Encyklopedia PWN
Wędkiewicz Stanisław, ur. 14 III 1888, Rzeszów, zm. 8 V 1963, Kraków,
historyk literatur rom., językoznawca, publicysta;
1919–21 profesor uniwersytetu w Poznaniu, 1921–34 — Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1934–39 — Uniwersytetu Warszawskiego; od 1923 czł. PAU, od 1952 — PAN, od 1930 — Akad. Rumunii; redaktor m.in. „Przeglądu Współczesnego” (1922–39); 1947–60 kier. Stacji Nauk. PAU i PAN w Paryżu; badacz związków kultury i literatury pol. z Francją (m.in. Z motywów polskich w publicystyce francuskiej 1928) i in. krajami; rozprawy o wielu współcz. zagadnieniach kult. i polit., prace z zakresu stylistyki oraz językoznawstwa romańskiego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia