Wawiłow Siergiej I.
 
Encyklopedia PWN
Wawiłow Siergiej I., ur. 24 III 1891, Moskwa, zm. 25 I 1951, tamże,
brat Nikołaja, fizyk rosyjski;
1920–30 profesor Wyższej Szkoły Zootechn. w Moskwie, 1929–32 — uniw. tamże; od 1932 czł. Akad. Nauk ZSRR i dyr. jej Inst. Fizyki, 1945–51 prezes Akad. Nauk ZSRR, od 1948 czł. PAU; autor prac gł. z optyki fiz., m.in. podał teorię luminescencyjnego świecenia roztworów; przeprowadzone przez niego badania fluktuacji światła emitowanego ze źródła o natężeniu nieco poniżej progu wrażliwości oka stanowią bezpośrednio dowód fotonowej struktury światła.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia