Warszawskie Teatry Rządowe
 
Encyklopedia PWN
Warszawskie Teatry Rządowe (WTR),
forma państw. mecenatu nad teatrami w Warszawie 1810–1915;
instytucja ustanowiona w Księstwie Warsz. na mocy dekretu Fryderyka Augusta, pod nazwą Dyrekcja Rządowa Teatru Nar.; 1821–1915 pod zarządem ros. Dyrekcji Rządowej Teatrów Warsz. (mianowanej przez cara), mająca monopol na przedstawienia teatr. w Warszawie; od 1833, po przeniesieniu Teatru Narodowego do gmachu Teatru Wielkiego, przyjęto nazwę Teatry Warszawskie, później Teatry Rządowe w Warszawie, ostatecznie ustaliła się nazwa WTR. W skład WTR wchodziły: Teatr Narodowy (zespoły Dramatu — właśc. Teatr Rozmaitości — Opery i Baletu), Teatr Letni w Ogrodzie Saskim, Teatr Mały (przeznaczony dla zespołu Farsy), jego scena letnia Teatr Nowy, Teatr Nowości (przeznaczony dla Operetki); na cele teatr. wykorzystywano Sale Redutowe. Zadaniem WTR było subwencjonowanie podległych sobie teatrów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia