Warszawski Instytut Politechniczny im. cara Mikołaja II
 
Encyklopedia PWN
Warszawski Instytut Politechniczny im. cara Mikołaja II,
uczelnia zał. 1898 z inicjatywy działaczy Sekcji Techn. Warsz. Oddziału Tow. Popierania Ros. Przemysłu i Handlu, a zwłaszcza jej przewodniczącego K. Obrębowicza;
1901 przejął wybudowane ze środków społ. 4 gmachy przy obecnym pl. Politechniki w Warszawie; 1905–08 zamknięty (po wiecu studentów domagających się polonizacji szkolnictwa), 1915 ewakuowany w głąb Rosji; jego tradycje kontynuuje Politechnika Warszawska.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia