Warschau, KL
 
Encyklopedia PWN
Warschau, KL
[wạrszau],
Konzentrationslager Warschau (KLW),
niem. obóz koncentracyjny utworzony na terenie okupowanej Warszawy;
wg danych Inst. Pamięci Nar. (IPN) został uruchomiony VII 1943 (19 VII umieszczono 300 pierwszych więźniów) na terenie zlikwidowanego getta warsz. i objął obszar pomiędzy ul.: Zamenhoffa, Okopową, Wołyńską, Ostrowską, Glinianą, wzdłuż ul. Gęsiej; zwłoki palono na stosach na otwartym powietrzu, na podwórkach przy ul.: Gęsiej, Nowolipie, Nowolipki i na dawnym boisku Skry, a w późniejszym okresie na terenie obozu; na podstawie zebranego dotychczas (2004) materiału dowodowego, IPN oszacował liczbę ofiar na co najmniej kilkadziesiąt tys.; prowadzone nadal śledztwo ma na celu potwierdzenie lub wykluczenie hipotezy, że KLW obejmował także okolice stacji kol. Warszawa Zachodnia, oraz że były tam zainstalowane komory gazowe; wg innej koncepcji, przyjmującej, że KLW został powołany w końcu 1942 i objął kilka rejonów Warszawy (obszar wokół ul. Gęsiej, a także okolice stacji kol. Warszawa Zachodnia oraz Fort Bema na Kole), liczba jego ofiar wyniosła ok. 200 tys. osób, gł. Polaków; KLW istniał do początków powstania warsz. 1944. W 2001 pamięć ofiar KLW uczcił w specjalnej uchwale Sejm RP. — Materiał dowodowy, zebrany podczas śledztwa prowadzonego przez Inst. Pamięci Nar., wykluczył (2005) istnienie obozu na terenie węzła kol. Warszawa Zachodnia i funkcjonowanie tam komór gazowych; natomiast nadal jest kontynuowane śledztwo w celu potwierdzenia lub wykluczenia hipotezy funkcjonowania KL Warschau na Kole w Warszawie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia