Wallacea
 
Encyklopedia PWN
Wallacea,
lądowy obszar zoogeograficzny, typowy rejon przejściowy między krainami orientalną i australijsko-pacyficzną, nazwany tak na cześć twórcy zoogeografii A. R. Wallace’a;
rejon ten obejmuje Celebes, Molukki i część wysp sundajskich na wschód od wyspy Lombok; północno-zachodnią granicę stanowi tzw. linia Wallace’a, południowo-wschodnią — linia Lydekkera; linie te odpowiadają w przybliżeniu przebiegowi linii brzegowej w plejstocenie i stanowią granice sąsiednich krain — orientalnej i australijskiej; Wallacea jest terenem wzajemnego przenikania i mieszania się gatunków faun tych krain.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia