Wagrowie
 
Encyklopedia PWN
Wagrowie,
wczesnośredniow. plemię zachodniosłow. z grupy Obodrzyców;
zamieszkiwali wysunięty najdalej na północny zachód obszar osadnictwa słow. — nad Morzem Bałtyckim na północ od rz. Trawny (ob. Trave) po Zat. Kilońską, sąsiadując od zachodu z Sasami; w połowie XII w. podbici przez Sasów, ich ziemie zostały włączone do hrab. Holsztynu i poddane niem. kolonizacji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia