Viète’a wzory
 
Encyklopedia PWN
Viète’a wzory,
mat. wzory wyrażające zależność pierwiastków x1, ... , xn równania anxn + an − 1x n − 1 + ... + a1x + a0 = 0, an ≠ 0, od współczynników: = (−1)kank/an dla k = 1, ... , n;
dla równania kwadratowego ax2 + bx + c = 0 wzory Viète’a przyjmują postać: x1 + x2 = − b/a, x1 · x2 = c/a; związki te wykazał w 1591 F. Viète.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia