Uniwersytet Kalifornijski
 
Encyklopedia PWN
Uniwersytet Kalifornijski, University of California Wymowa,
największy uniwersytet stanowy w USA, zał. 1868 w Oakland, 1872 przeniesiony do Berkeley, przekształcony w wielowydziałowy uniwersytet z wielostopniowym systemem nauczania;
campusy (oddziały) w: Berkeley (gł. campus i siedziba władz U.K.Uniwersytetu Kalifornijskiego), Davis, Irvine, Los Angeles, Riverside, San Diego, San Francisco, Santa Barbara i Santa Cruz; jest jednym z cieszących się największym prestiżem amer. uniwersytetów; campus w Davis, początkowo College of Agriculture (zał. 1905), został 1959 rozbudowany w wielowydziałowy oddział Uniwersytetu Kalifornijskiego; campus w San Francisco, początkowo centrum med. Uniwersytetu Kalifornijskiego (zał. 1873), po włączeniu licznych klinik, laboratoriów med. instytutów badawczych, wyższej szkoły sztuk pięknych, kolegium prawniczego i kolegium nauk humanist., 1912 uzyskał status autonom. oddziału Uniwersytetu Kalifornijskiego (od 1919 Uniw. Południowej Kalifornii); campus w Los Angeles został włączony do Uniwersytetu Kalifornijskiego 1927; campus w Riverside jako część Uniwersytetu Kalifornijskiego został zorganizowany 1959; campus w San Diego początkowo stanowił samodzielną stację nauk.-badawczą oceanograficzną i geol., 1912 został włączony do Uniwersytetu Kalifornijskiego i rozbudowany w wielowydziałowy samodzielny uniwersytet. Małe uczelnie typu uniw. w Santa Barbara, Santa Cruz i Irvine zostały włączone 1944 i 1965 do kompleksu uniwersyteckiego. Program kształcenia na Uniwersytecie Kalifornijskim był kilkakrotnie modyfikowany (m.in. 1912, 1968); koncepcja nauczania polega na rozpoczynaniu kształcenia od wiedzy ogólnej i stopniowym przechodzeniu do specjalizacji na wyższych stopniach oraz na łączeniu kształcenia z prowadzeniem prac nauk.-badawczych; ścisły kontakt z najnowszymi osiągnięciami nauki świat. umożliwia m.in. rozwinięty system visiting professors — zapraszanie najwybitniejszych uczonych z całego świata (m.in 1960–78 wykładowcą literatury pol. i ros. w Berkeley był Cz. Miłosz oraz wielu pol. uczonych, zwłaszcza matematyków, fizyków i chemików). Uniwersytet Kalifornijski utrzymuje stałe kontakty nauk. z California Institute of Technology (zał. 1891) — współtwórcą sukcesów tzw. Doliny Krzemowej (Silicon Valley) od lat 70., ze Stanford Linear Accelerator Center (zał. 1972) — słynącym z badań nad mikrocząsteczkami, oraz z Los Alamos National Laboratory, w którym 1945 zbudowano pierwszą bombę atomową, a obecnie prowadzi się pionierskie badania nad energią jądrową. Zatrudnia 8776 nauczycieli akademickich, kształci 157 331 studentów.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia