Ujgurzy
 
Encyklopedia PWN
Ujgurzy,
lud zamieszkujący region autonomiczny Sinciang w Chinach (ok. 7,5 mln) oraz wschodni Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan; ogółem ok. 7,7 mln (1995);
język ujgurski; od IX w. wyznają islam sunnicki; w VIII–IX w. utworzyli na terenie Mongolii i Turkiestanu Wschodniego kaganat ujgurski; podstawą utrzymania Ujgurów jest rolnictwo, częściowo pasterstwo; rzemiosło obejmuje m.in. tkactwo dywanów; wioski liczą po kilkaset domostw; rodzinę cechuje silna władza ojcowska; kobiety mają więcej swobody niż w innych społecznościach muzułm.; w folklorze Ujgurów przeważa poezja liryczna i muzyka, popularne są epickie pieśni o tematyce historycznej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia