„Tydzień Literacki, Artystyczny, Naukowy i Społeczny”
 
Encyklopedia PWN
„Tydzień Literacki, Artystyczny, Naukowy i Społeczny”,
tygodnik wyd. 1874–81 we Lwowie (od 1879 pt. „Tydzień Polski”);
założyciel, wydawca i pierwszy redaktor J. Rogosz, od 1877 wydawca i redaktor A.D. Bartoszewicz, od 1878 — M. Biernacki; pismo, o charakterze liberalno-demokr., zamieszczało różnego rodzaju rozprawy, recenzje lit. i artyst., pogadanki, polemiki, korespondencje; informowało o nowościach wydawniczych, popularyzowało twórczość H. Sienkiewicza, drukowało utwory J. Lama, J. Blizińskiego, Rogosza, z obcych zaś J. Verne’a; do współpracowników należeli m.in.: J. Ochorowicz, B. Abakanowicz, B. Czerwieński, J.I. Kraszewski, W. Sabowski.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia