Czerwieński Bolesław
 
Encyklopedia PWN
Czerwieński Bolesław, ur. 3 IV 1851, Lwów, zm. 3 IV 1888, tamże,
działacz socjalist., publicysta, poeta, dramatopisarz;
jeden z pierwszych organizatorów i przywódców ruchu socjalist. w Galicji; współautor Programu socjalistów galicyjskich 1881; współredaktor 1879–85 lwow. pisma socjalist. „Praca”, 1882–83 pisma lit.-społ. „Ziarno”, od 1886 redaktor „Kuriera Lwowskiego”; autor tekstu słynnej pieśni rewolucyjnej Czerwony sztandar (1881), tragedii Niewolnik (1881, wyd. fragmentu 1955), licznych utworów satyr. i rewolucyjnych, m.in.: Poezje (1881), Skon Jana Hłaski (1882), Do braci (1886), Urywane strofy (1886), ukazujących nędzę i wyzysk proletariatu; wybór utworów w: J. Kozłowski Pieśń Bolesława Czerwieńskiego (1966).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia