Turowski Konstanty
 
Encyklopedia PWN
Turowski Konstanty, ur. 4 XI 1907, Nasutów k. Lubartowa, zm. 5 IV 1983, Lublin,
katol. działacz społ., historyk;
twórca Chrześc. Związku Młodzieży Pracującej „Odrodzenie” i Chrześc. Uniw. Robotniczego, wiceprezes lubel., a od 1935 — krak. okręgu Chrześc. Związków Zaw.; od 1935 redaktor „Głosu Narodu” w Krakowie, 1945 współzał. „Tygodnika Powszechnego”, następnie pracownik nauk. KUL; od 1945 jeden z sekr. generalnych SP, poseł do KRN; 1948 skazany na 15 lat więzienia, 1956 zwolniony i zrehabilitowany; redaktor „Zeszytów Naukowych KUL” i dyr. Wydawnictwa Tow. Nauk. KUL (1957–73); czł.-zał. Klubu Inteligencji Katol. w Lublinie (1967) oraz Pol. Związku Katol.-Społ. (1981); „Odrodzenie”. Historia Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej (1987), Historia ruchu chrześcijańsko-demokratycznego w Polsce (t. 1–2 1989).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia