Turcja
 
Turcja
XVII–XIII w. p.n.e.
państwo hetyckie
VI w. p.n.e.–333 p.n.e.
w granicach państwa perskiego
I w. p.n.e.–395
część państwa rzymskiego
po 1071
zasiedlana przez plemiona tureckie
pocz. XIV w.
powstanie imperium osmańskiego
1453
zdobycie Konstantynopola
1520–1566
panowanie Sulejmana Wspaniałego
1683
klęska pod Wiedniem
1876
ogłoszenie konstytucji
1878
kongres berliński
1908
rewolucja młodoturków
1 XI 1922
zniesienie sułtanatu
24 VII 1923
lozański traktat pokojowy
29 X 1923
proklamowanie Republiki Tureckiej
1923–1938
Mustafa Kemal (Atatürk) prezydentem
1974
interwencja wojskowa na Cyprze
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia