Trubieckoj Nikołaj S.
 
Encyklopedia PWN
Trubieckoj, Trubiecki, Nikołaj S., książę, ur. 16 IV 1890, Moskwa, zm. 25 VI 1938, Wiedeń,
ros. językoznawca i antropolog.
Od 1922 profesor uniwersytetu w Wiedniu; jeden z założycieli (1926) Praskiego Koła Językoznawczego, współtwórca praskiej szkoły fonologicznej; liczne prace na temat ogólnej teorii języka, języków słow., kaukaskich, paleosyberyjskich, fonologii i morfonologii języków ros. i połabskiego, chronologii procesów językowych prasłow. oraz periodyzacji epoki prasłow.; pełny wykład teorii fonemu zawiera praca Podstawy fonologii (1939, wyd. pol. 1970); inne prace: Essai sur la chronologie de certains faits phonétiques du slave commun (1922), Polabische Studien (1929), Das morphonologische System der russischen Sprache (1934).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia