Trepkowski Tadeusz
 
Encyklopedia PWN
Trepkowski Tadeusz, ur. 5 I 1914, Warszawa, zm. 30 XII 1954, tamże,
grafik;
jeden z gł. twórców współcz. pol. plakatu; czł. Koła Artystów Grafików Reklamowych; 1936–37 cykl plakatów na temat bezpieczeństwa pracy; od 1945 tworzył gł. plakaty polit. (m.in. dla WP — Grunwald 1410–Berlin 1945 1945, Nie! 1952), także społ., film. (Ostatni etap 1948), teatr. (Cyd 1954) i z okazji imprez (np. V Międzynar. Konkursu im. F. Chopina 1954); 1937 nagrodzony Grand Prix na Międzynar. Wystawie Sztuki i Techniki w Paryżu.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Trepkowski Tadeusz: plakat do filmu Ostatni etap, 1948fot. A. Pieńkos/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia