Traktat z Lizbony
 
Encyklopedia PWN
Traktat z Lizbony, traktat lizboński, właśc. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ang. Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and Treaty establishing the European Community,
określany jako Traktat reformujący, umowa międzynarodowa, zakładająca reformę instytucji Unii Europejskiej (UE).
Na mocy traktatu dokonano przekształcenia UE w jednolitą organizację międzynarodową poprzez likwidację struktury filarowej. Przeprowadzono również ujednolicenie w ramach procesu decyzyjnego i źródeł prawa oraz sprecyzowano kompetencje UE i państw członkowskich. Zreformowano także instytucje unijne pod kątem zwiększenia kompetencji (Parlament Europejski) i sposobu podejmowania decyzji (Rada UE; większość kwalifikowana). W zakresie praw podstawowych nadano Karcie Praw Podstawowych charakter prawny, a sama UE przystąpiła do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Traktat został podpisany 13 XII 2007 w Lizbonie przez 27 państw członkowskich Unii, wszedł w życie 1 XII 2009 po ratyfikacji przez wszystkie strony.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia