Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
 
Encyklopedia PWN
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie (TPSP),
pierwsza na ziemiach pol. organizacja skupiająca miłośników sztuk plast. i artystów, utworzona 1854 i istniejąca do chwili obecnej;
od 1901 siedziba we własnym Pałacu Sztuki (wg projektu F. Mączyńskiego) na pl. Szczepańskim; twórcami Towarzystwa byli m.in. A. Grabowski i W. Wielogłowski; Towarzystwo urządzało liczne wystawy, zajmowało się popularyzacją sztuk plast., niosło pomoc artystom przez organizowanie sprzedaży dzieł i zakupy do własnych zbiorów (częściowo przekazane później Muzeum Nar. w Krakowie), wydawało liczne publikacje i reprodukcje; od lat 20. rola Towarzystwa zmniejszała się.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia