Towarzystwo Naukowe Płockie
 
Encyklopedia PWN
Towarzystwo Naukowe Płockie (TNP),
towarzystwo nauk. ogólne,
zał. 1820, zlikwidowane po upadku powstania listopadowego 1830–31, reaktywowane 1907; najstarsze z towarzystw nauk. ob. działających w Polsce; inicjuje i prowadzi badania nauk., gł. dotyczące Płocka i regionu płoc. (Komisja Badań Nauk., w którą przekształcono utworzoną 1955 Komisję Badań nad Powstaniem i Rozwojem Płocka, obejmuje 10 sekcji), rozwija działalność wydawniczą i popularyzatorską; własnością TNP jest liczący ok. 200 tys. woluminów (w tym 13 starych druków) księgozbiór Biblioteki im. Zielińskich; muzeum, zał. 1821, upaństwowione 1950; wydawnictwa ciągłe: „Notatki Płockie”, „Sprawozdania z działalności TNP”.
Bibliografia
Towarzystwo Naukowe Płockie 1820–1830, 1907–1957. Szkice i materiały, Płock 1957;
Jubileusz 150-lecia Towarzystwa Naukowego Płockiego 1820–1970, red. S. Chrzanowski, F. Dorobek, Płock 1971.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia