Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia”
 
Encyklopedia PWN
Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia”, Polonia,
organizacja działająca 1955–89, z siedzibą w Warszawie;
od 1973 status stowarzyszenia wyższej użyteczności; siedziba w Warszawie; oficjalnym celem Towarzystwa było zachowanie i rozwijanie pol. kultury wśród Polaków żyjących poza krajem; faktycznie usiłowało oddziaływać politycznie na środowiska polonijne; nie interesowało się losem Polaków żyjących w ZSRR; od 2. poł. lat 70. coraz częściej realizowało cele statutowe: współpracowało ze stowarzyszeniami pol. za granicą, z placówkami kult. i oświat. (m.in. podręczniki, książki, pomoce szkolne, organizowanie w kraju przeglądów polonijnych zespołów pieśni i tańca, kursów dla nauczycieli i działaczy polonijnych, wystaw); wydawało rocznik „Almanach Polonii”, mies. „Panorama Polska” w kilku wersjach językowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia