Tomaszewski Mieczysław
 
Encyklopedia PWN
Tomaszewski Mieczysław, ur. 17 XI 1921, Poznań, zm. 14 I 2019, Kraków,
muzykolog, edytor i pedagog muzyczny;
1954–88 redaktor naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego (1965–88 także dyrektor); od 1959 wykładowca w Akademii Muzycznej w Krakowie (1966 zorganizował Podyplomowe Studium Edytorstwa Muzycznego, od 1967 kierownik Katedry Edytorstwa Muzycznego, od 1989 profesor); 1960–91 członek Rady Naukowej Towarzystwa im. F. Chopina; redaktor naukowy serii «Biblioteka Słuchacza Koncertowego», «Documenta Chopiniana», «Musica Viva», «Muzyka i Liryka», współredaktor «Res Facta», Encyklopedii Muzycznej PWM (Kraków od 1979) i in.; inicjator i organizator m.in. Spotkań Muzycznych w Baranowie (festiwal i sympozja, od 1974); od 2005 członek PAU; jako muzykolog skupiał swoje zainteresowania zwłaszcza na postaci i twórczości F. Chopina oraz na gatunku pieśni; główne prace: Kompozytorzy polscy o Chopinie. Antologia (1959), Wprowadzenie do teorii utworu słowno-muzycznego (1978), Chopin. Diariusz par image (1990), Krzysztof Penderecki i jego muzyka (1994); 2017 odznaczony Orderem Orła Białego.
Bibliografia
Księga jubileuszowa Mieczysława Tomaszewskiego. Kompozycje i teksty wręczone Mieczysławowi Tomaszewskiemu w 60-lecie urodzin... Kraków 1984;
Muzyka, słowo, sens. Mieczysławowi Tomaszewskiemu w 70 rocznicę urodzin, Kraków 1994.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia