Tamilski Zjednoczony Front Wyzwolenia
 
Encyklopedia PWN
Tamilski Zjednoczony Front Wyzwolenia, ang. Tamil United Liberation Front (TULF),
blok tamilskich nacjonalistycznych partii i ugrupowań polit. Sri Lanki, utw. 1976;
dąży do secesji okręgów północnych zamieszkanych przez Tamilów i utworzenia odrębnego państwa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia