Tadeusiewicz Ryszard
 
Encyklopedia PWN
Tadeusiewicz Ryszard, ur. 5 V 1947, Środa Śląska,
informatyk; specjalista w dziedzinie robotyki i inżynierii biomedycznej;
od 1986 profesor AGH w Krakowie (1998–2005 jej rektor); od 1999 czł. PAU, od 2001 Ros. Akad. Nauk; od 2003 czł. Eur. Akad. Nauki, Sztuki i Literatury z siedzibą w Paryżu; zajmuje się m.in. sieciami neuronowymi, przetwarzaniem obrazów, systemami wizyjnymi robotów przem.; współpracuje z Akad. Med. w Krakowie w zakresie budowy med. aparatury elektronicznej; napisał m.in.: Problemy biocybernetyki (1993), Komputerowa analiza przetwarzania obrazów (1997), Wprowadzenie do sieci neuronowych (2001).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia