Taczak Stanisław
 
Encyklopedia PWN
Taczak Stanisław, ur. 8 IV 1874, Mieszków k. Jarocina, zm. 2 III 1960, Malbork,
generał brygady;
w czasie I wojny świat. oficer armii niem.; 1917–18 w Pol. Sile Zbrojnej; od XI 1918 w WP, m.in. XII 1918–I 1919 głównodowodzący formujących się oddziałów powstańczych w Wielkopolsce, następnie zast. szefa sztabu Dowództwa Gł. Wojsk Wielkopol.; 1920–21 dow. 34. Brygady Piechoty, 1921–28 — 17. dyw. piechoty, 1928–30 — Okręgu Korpusu II Lublin; od 1923 gen. brygady; 1930 przeniesiony w stan spoczynku; w kampanii wrześniowej 1939 uczestnik walk w obronie Warszawy; 1939–45 w niewoli niem.; do V 1947 we Francji, skąd powrócił do kraju.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia