TASS
 
Encyklopedia PWN
TASS, Tielegrafnoje Agientstwo Sowietskogo Sojuza,
centralna agencja informacyjna ZSRR;
publikowała serwis informacyjny, obejmujący wiadomości krajowe i z zagranicy dla odbiorców własnych i zagr.; kontynuatorka Rosyjskiej Agencji Telegraficznej; I 1992 połączono TASS i Rossijskoje informacyonnoje agientstwo-Nowosti (RIA-Nowosti, zał. 1990 w wyniku połączenia RIA oraz części Agientstwa Pieczati „Nowosti”-APN), tworząc Informacyonnoje Tielegrafnoje Agientstwo Rossii-Tielegrafnoje Agientstwo Suwieriennych Stran (ITAR-TASS) — oficjalną agencję informacyjną Federacji Ros. i Wspólnoty Niepodległych Państw, z siedzibą w Moskwie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia