Szwabi banaccy
 
Encyklopedia PWN
Szwabi banaccy,
osiadła od XVIII w. ludność niem. w Banacie;
osadnictwo niem. zaczęło się po przejściu Banatu spod panowania Turcji pod władzę Habsburgów (1718); początkowo przybywali gł. rzemieślnicy i górnicy ze Styrii, Tyrolu, Czech i Śląska, potem przeważnie chłopi z południowo-zachodnich Niemiec; w końcu XVIII w. osiedliło się w Banacie ok. 60 tys. Niemców; 1918 Szwabi banaccy zadeklarowali lojalność wobec Rumunii; w czasie II wojny światowej w znacznej części przesiedleni do Niemiec; 1956 w rumuńskiej części Banatu mieszkało ok. 173 tys. ludności pochodzenia niem.; od lat 70. trwa emigracja Szwabów banackich do Niemiec.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia