Szeptycki Roman Maria
 
Encyklopedia PWN
Uczestnik ukr. ruchu nar. i niepodl.; 1901–14 poseł do galicyjskiego Sejmu Krajowego, 1903–14 czł. austr. Izby Panów; 1920–23 zabiegał o poparcie dla sprawy ukr. w Rzymie; po powrocie do Lwowa wspierał działalność ukr. ruchu nar., zwłaszcza Ukraińskiego Zjednoczenia Narodowo-Demokratycznego, dążył do stworzenia odrębnego nurtu polit. o charakterze chrześc.-nar.; wielokrotnie występował jako obrońca praw Ukraińców, sprzeciwiał się jednak terrorowi jako środkowi walki polit. ukr. ruchu narodowego. W okresie II wojny światowej początkowo zwolennik współpracy ukr.-niem.; po 1941 wycofał się z poparcia dla organizacji ukr. kolaborujących z Niemcami, podjął działania na rzecz upowszechniania wiedzy o zbrodniach niem., zabiegał o wygaszenie walk pol.-ukr. na Wołyniu i w Galicji oraz podjęcie rozmów przedstawicieli obu narodów. Dążył do upowszechniania idei unii wyznań chrześcijańskich.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia