Szczepaniec Józef
 
Encyklopedia PWN
Szczepaniec Józef, ur. 11 III 1928, Trzcieniec, zm. 18 V 2003, Wrocław,
bibliotekarz, historyk książki i literatury pol.;
1950–90 pracownik Biblioteki Ossolineum, 1990–99 Inst. Bibliotekoznawstwa Uniw. Wrocławskiego; od 1993 profesor; gł. prace: Rola drukarstwa w życiu literackim polskiego Oświecenia (1973), Gabinety i wypożyczalnie literatury w Polsce w drugiej połowie XVIII w. (1983), Drukarnia Wolna Jana Potockiego w Warszawie 1788–1792 (1998); współpracował z redakcjami: Polskiego słownika biograficznego, Drukarzy dawnej Polski, Encyklopedii wiedzy o książce (1971), Słownika pracowników książki polskiej (1972); współredaktor „Rocznika Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”, półrocznika „Ze Skarbca Kultury” i serii «Książka w Dawnej Kulturze Polskiej».
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia